• งานกิจการนักศึกษา

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  เกี่ยวกับหน่วยงาน
 • โครงการ แนะแนวเลือกหน่วยงานชดใช้ทุนสำหรับผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6

  ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  คลิกเพื่อดูรูป
 • โครงการหมอโดมอาสา

  ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

  คลิกเพื่อดูรูป
 • โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 31

  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  คลิกเพื่อดูรูป
 • โครงการดนตรีบำบัด(ฟังด้วยใจให้ด้วยรัก)

  ณ มูลนิธิ วัยวัฒนานิวาส จ.สมุทปราการ

  คลิกเพื่อดูรูป
 • โครงการดนตรีสะพานดาว

  ณ พื้นที่โถงชั้น ๑ อาคารเรียนและปฎิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  คลิกเพื่อดูรูป

ภาพกิจกรรมและโครงการ

ภาพกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ New
  • ขอเชิญนักศึกษารับหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5  ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 13 ม.ค. 63   เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์สุขภาพดี กองกิจการนักศึกษา  THAMMASAT WELL BEING CENTER   อาคาร SC ชั้น 1     (กรุณานำบัตรนักศึกษามาด้วย)

 •  ประชาสัมพันธ์ !!! นักศึกษาแพทย์ทุกท่าน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Prince Mahidol Award Youth Program Conference 2020 เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในวันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้อง World Ballroom B ชั้น 23 Centara Grand CentralWorld Bankok สามารถลงทะเบียนสมัครได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 (รับสมัครจำนวนจำกัดสถาบันละ 15 คน)โดยให้ตัวแทนรวบรวมรายชื่อผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการกลับมาที่งานกิจ ชั้น3 คณะแพทย์ภายในวันที่ 20 ธันวาคม2562 หากมีข้อสงสัยสามารถติต่อคุณอ่อนภักดิ์ คุ้มครอง 02-9269701 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ นะคะ ขอบคุณค่ะ)

                                                                               

โครงการที่กำลังจะจัดขึ้น

 • ไอคอนโทรโข่งสีแดงย้อนยุคสไตล์การ์ตูน เวกเตอร์และ วัสดุPNG   วันที่  24  มกราคม 2563  “โครงการหมอโดมอาสา”   ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
 • ไอคอนโทรโข่งสีแดงย้อนยุคสไตล์การ์ตูน เวกเตอร์และ วัสดุPNG  วันที่  26  มกราคม 2563  “โครงการแนะแนวเลือกหน่วยงานชดใช้ทุนสำหรับผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6”  ห้องประชุมสโมสร ชั้น ๔ อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์
 • ไอคอนโทรโข่งสีแดงย้อนยุคสไตล์การ์ตูน เวกเตอร์และ วัสดุPNG  วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ” โครงการค่ายบำเพ็ญประโยชน์และอาสาพัฒนาชนบท” (Pre-camp ครั้งที่ 1 )  
 • ไอคอนโทรโข่งสีแดงย้อนยุคสไตล์การ์ตูน เวกเตอร์และ วัสดุPNG  วันที่  15 – 16  กุมภาพันธ์ 2563 “โครงการกีฬาแพทย์แผนไทยประยุกต์”  ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 • ไอคอนโทรโข่งสีแดงย้อนยุคสไตล์การ์ตูน เวกเตอร์และ วัสดุPNG   วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 – 13.00 น. “โครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ” ณ ลานโถงชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
 • ไอคอนโทรโข่งสีแดงย้อนยุคสไตล์การ์ตูน เวกเตอร์และ วัสดุPNG  วันที่  19  มีนาคม 2563 “โครงการคืนส่เหย้า” ณ คณะแพทยศาสตร์

ตารางกิจกรรม