ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ

  • โครงการเปิดบ้านโรงเรียนแพทย์ (Open House) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
  • โครงการ Dome Med Star (รุ่นที่ 5 ) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
  • โครงการดนตรีสะพานดาว  “ สะพานดาว Music Festival 2019 – The Melody of Love ” วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
  • โครงการดนตรีบำบัด “ ฟังด้วยใจ ให้ด้วยรัก ” วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
  • โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารและบริหารข้อขัดแย้ง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
  • โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ วันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆของหน่วยงานเรา

ภาพกิจกรรมและโครงการ

ภาพกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา